ประกาศ ปิดช่องทางการจำหน่ายผ่านตัวแทน
ท่านสามารถซื้อผ่านช่องทางปกติ